Judo - jemná cesta

Od 24.5.2021 začínáme trénovat

20.05.2021 13:59

Od pondělí 24.5.2021 začínáme opět trénovat za dodržení následujících opatření. Tréninku se může účastnit max. 30 osob na sportovišti včetně trenérů (na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, maximálně 2 osoby ve skupině, osoby udržují rozestupy alespoň 2 metry) osoby prokáží že splňují následující podmínku:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Splnění podmínek 1.,3 . a 4. je nutné doložit patřičnými doklady nebo jejich kopiemi. Podmínku 2. je možné doložit čestným prohlášením, nebo čestným prohlášením zákonného zástupce. (vzory níže)

Upozorňujeme na právní následky nepravdivě podaného čestného prohlášení. Výjimku z těchto bodů tvoří děti do 6-ti let, které nemají povinnost dokládat splnění podmínek.

Další prostory jako jsou šatny, sprchy apod. jsou uzavřeny, na trénink proto doporučujeme přijít rovnou v kimonu. Použití prostředků ochrany dýchacích cest není během sportovní přípravy povinné, v rámci samotného tréninku tedy děti mít roušky nemusí.

Z důvodu dodržování nařízení bude režim vstupu do tělocvičny pro rodiče omezený. Trenéři si děti převezmou u zadní brány do dvora školy cca 10min před začátkem tréninku a po skončení zde taktéž děti předají. Prosíme rodiče o respektování omezeného vstupu.

Podrobnější informace (s tím, že od 24.5. platí jiné počty sportovců) pro sportovce najdete zde:  https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

Vzory čestných prohlášení:

cestne_prohhlaseni_dite.pdf (83,7 kB)

cestne_prohhlaseni_dospely.pdf (85595)

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode