Judo - jemná cesta

Jak začít


V kolika letech začít?

Začít můžete kdykoli. Judistou se může stát každý, kdo začal navštěvovat základní školu. Horní věkovou hranici určuje pouze fyzická kondice a psychická pohoda. Ideální začátek pro dívky i chlapce je mezi 6-tým až 12-tým rokem. Je to však do značné míry individuální, neboť pohybové dovednosti dětí se výrazně liší. Nejvhodnější je vyrazit za námi na trénink, promluvit si s trenéry, podívat se na tréninkovou jednotku, zacvičit si a pak se uvidí. 

Co potřebuji pro judo?

Tepláky a tričko nebo mikinu - bez knoflíků, zipu. Lepší je dlouhý rukáv. Věci, které nevadí, pokud se ušpiní nebo zničí. Vhodné jsou i přezůvky - slouží pro přechod z šatny do tělocvičny (na žíněnce cvičíme naboso), flašku s pitím, event. ručník. 

Judisté cvičí v kimonech, to však není zpočátku vůbec nutné. Pokud se pro judo rozhodnete, nové kimono lze pořídit v ceně zhruba od 500 Kč až po několik tisíc korun. Pro děti míváme většinou k dispozici starší, použitá kimona. Při výběru doporučujeme výhradně koupi kimona pro judo, neboť trh dnes nabízí kimona pro mnohá jiná bojová umění. Judo je kontaktní sport, ve kterém je kimono značně namáháno. 

Kolik mě to bude stát?

Judo se řadí mezi sporty, které nejsou příliš finančně náročné. Po zaplacení ročního členského příspěvku, event. nákupu kimmona, nebude již nutné dalších investic. Ty přicházejí, až se závodní činností. Jelikož jsou v prvních dvou až čtyřech letech turnaje především regionálního charakteru, není finanční náročnost nijak významná. Nejdražší bývá svačina ;-).
Členský příspěvek juda je nyní 2500 Kč na kalendářní rok, je možné jej platit ve dvou splátkách nebo dle dohody.

Co se naučím?

Judo - jemná cesta, umění či způsob života, bylo založeno profesorem Jigorem Kanem v roce 1882 v Japonském Tokiu. Od roku 1964 se stalo judo Olympijským sportem a nyní se těší masové podpoře lidí všech barev a věku po celém světě. Je sportem, zábavou, která děti provází od nejútlejšího věku přes zralý věk až po stáři. 

Z počátku klademe největší důraz a pozornost na výchovu dětí, jejich přístup k pravidelné činnosti a zlepšení morálky. Judo rozvíjí sebedisciplínu a respekt nejen k sobě samotnému, ale i k druhým. 

Děti se naučí základní pohybové dovednosti jako například kotouly, hvězdy, přemety, salta, samozřejmostí jsou pády, techniky na zemi i v postoji, sebeobrana, nové hry a mnohé další jako například koordinace těla a jeho ovládání. Učíme děti způsobu boje, okusit pocit vítězství i porážky a hlavně vyrovnat se s nimi. Tuto zkušenost děti zcela jistě v budoucím životě zhodnotí. 

Proč začít s námi?

Jsme nejstarším a v současné době jediným klubem ve Slaném s více než 50-ti letou historií. Cvičí u nás jak zájemci, kteří mají judo jako zábavu tak ti, kteří si vybrali dráhu ryze sportovní a to ve věku od těch nejmenších až po seniory.
Vše pod vedením školených trenérů, kteří mají zkušenosti nejen z našich nejvyšších soutěží, ale i z mezinárodních závodů.

Pro podporu talentovaných sportovců náš klub spolupracuje s dalšími regionálními kluby, se sportovním gymnáziem v Kladně a hlavně s judisty Sparty Praha, soutěžících v I. lize, kde naši závodníci dále rozvíjejí své dovednosti.

Vychováváme sportovce, nadšence pro judo, trenéry, rozhodčí a příjemné lidi. 


 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode