Judo - jemná cesta

Jak probíhají závody

Vyvrcholením každého tréninkového procesu jsou závody. Účast na závodech určuje trenér a měla by být pro každého závodníka povinná. Omluvou je samozřejmě nemoc, zranění apod. Myslíte-li to s judem vážně, neměla by být omluvou návštěva babičky. Místo, datum a čas srazu určí po dohodě trenér.

Na závody si vezmeme:

·        Čisté kimono s páskem příslušné barvy

·        Evidenční kartu vytištěnou z centrální evidence ČSJu (pokud ji nemá u sebe trenér)

·        Přezůvky do tělocvičny

·        Teplé ponožky, mikinu

·        Event. bandáže a chrániče, pružné obinadlo, náplast

·        Svačinu a pití

Na závody většinou odjíždíme v ranních hodinách, kolem 7 – 8 hodiny. Před zápasem býváme často nervózní, proto je vhodná lehká snídaně, aby se nám neudělalo špatně. Návrat domů závisí na tom, jak daleko se závody konají, kolik se sejde závodníků, jak je turnaj organizován. Zpravidla se vracíme v odpoledne mezi 14 – 17 hodinou.

Hned po příjezdu do tělocvičny, kde se závody konají, je třeba vyplnit startovní lístek, který pak spolu s evidenční kartou předložíme při vážení. Na váhu vstupujeme zásadně bez bot, před vážením je vhodné svléknout se do spodního prádla (kdo má ve váze rezervu, může svléknout jen kabát kimona). Při vážení se závodníci rozdělí do hmotnostních kategorií (viz záložka „věkové a hmotnostní kategorie“). Vážit se můžeme několikrát, ale pouze do předem ohlášeného konce vážení.

Po zvážení je na závodech pauza (obvykle přibližně hodinová), která slouží k rozcvičení. Rozcvičujeme se podle pokynů trenéra, zkušení závodníci se rozcvičují sami. Podobně jako při rozcvičce na začátku tréninku je třeba zahřát svaly, rozhýbat klouby, udělat pár pádů, aby po závodech tělo nebolelo a abychom předešli zbytečným zraněním.

Samotné závody začínají (mezi 10 – 11 hodinou) obvykle nástupem všech závodníků. Hlavní pořadatel zde většinou řekne důležité věci, které se týkají organizace závodů, představí rozhodčí a oficiálně závody zahájí. Ihned po nástupu začínají zápasy.

Hlavní rozhodčí, nebo pověřený hlasatel, čte v průběžně jména závodníků, kteří se mají připravit k utkání. Ohlásí-li naše jméno, připravíme se k nástupu na zápasiště. Odložíme vše, co nesmíme mít na sobě při utkání (hodinky, náušnice, ponožky apod.) a uvážeme si šerpu příslušnou k místu nástupu – Závodníci jsou povinni opásat se šerpou podle strany zápasiště, na kterou nastupují. Pokud rozpis soutěže nestanoví jinak, pak druhý čtený závodník může nastoupit v modrém kimonu a barevné šerpy se nemusí použít. Pokud ale druhý čtený závodník nastupuje v bílém kimonu, pak se oba závodníci opásají šerpou bílé nebo červené (modré) barvy, a to podle toho, na kterou stranu zápasiště nastupují. Na zápasiště vstupujeme na pokyn rozhodčího. Hlasatel znovu přečte jména závodníků, kteří nastupují. Jestliže čte naše jméno, pozdravíme úklonem. Tím potvrdím, že jsem to já. Po skončení utkání a vyhlášení vítěze se se soupeřem opět pozdravíme a opustíme zápasiště.

V době, kdy probíhají ostatní utkání, je třeba udržovat tělo v teple. Na svůj zápas někdy čekáme třeba i hodinu, je tedy vhodné obléknout si ponožky, teplejší mikinu. Během pauzy sledujeme probíhající utkání, zejména pak utkání soupeřů v naší kategorii, a promýšlíme taktiku boje.

Závody končí společným nástupem a vyhlášením vítězů. Některé závody jsou organizovány tak, že vyhlášení vítězů již ukončených kategorií probíhá v průběhu závodů.

Maruška (podklady z Příručky mladého judistky od Jirky Budila)

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode